Szukaj w serwisie...
MAVERICK Telewizja HD Maverick   Internet Maverick   Telefon Stacjonarny w sieci Maverick   Sieć Maverick, zapraszamy!   
Dial - Plan ?
... / Pomoc

Prezentujemy opis konfiguracji funkcjonalności Dial Planu w popularnych urządzeniach Linksys.

Jednakże taki Dial Plan dla Polskich warunków jest na dłuższą metę właściwie bezużyteczny. Oczywiście nie oznacza to iż taka nowa bramka czy telefon IP nie będą działały. Taki standardowy Dial Plan nie jest po prostu dostosowany do naszej krajowej numeracji.

Składnia Dial Planu:

x Dowolna cyfra od 0 do 9
x. Nieskończenie wiele dowolnych cyfr z przedziału od 0 do 9
[2] Wymagana cyfra 2
[46] Wymagane cyfry 4 lub 6
[4-9] Wymagane cyfry z przedziału od 4 do 9
<:022> Dodanie na początku sekwencji cyfr 022 (przydatne w definiowaniu prefiksu lokalnego)
<*1:100> Przypisanie numeru 100 do sekwencji znaków *1
Sy Wykonanie sekwencji po y sekundach (bez potrzeby zatwierdzenia znakiem #)
() Nawias w którym znajduję się Dial Plan (np. (<:022>[864]xxxxxxS0|[0]xxxxxxxxxS0)
| Rozdział kontekstów
! Blokuje numer (należy umieścić go na końcu numeru, który chcemy zablokować)
<:@gw0> Gateway 0 - linia PSTN (tylko gdy bramka posiada port PSTN lub FXO)
<:@gw1> Gateway 1 - linia VoIP
<:@gw2> Gateway 2 - linia VoIP

Naszą przygodę z definiowaniem Dial Planu rozpoczniemy od stworzenia kontekstu dającego nam możliwość wykonywania darmowych połączeń wewnątrz sieci halofon.pl:

2xxxxS0


Gdzie 2xxxx oznacza iż będziemy mogli wybierać pięciocyfrowe numery zaczynające się od cyfry 2, zgodnie ze standardem wewnętrznej numeracji w sieci halofon.pl. S0 oznacza zaś iż między kolejnymi cyframi nie ma przerw czasowych.

W kolejnym kroku zdefiniujemy kontekst odpowiedzialny między innymi za połączenia z pocztą głosową:

1xxS0


Taki kontekst daje nam możliwość wyboru trzycyfrowych numerów rozpoczynających się od cyfry 1, a więc między innymi poczty głosowej, której numer to 100. Dodatkowo możemy zdefiniować skrócone wybieranie dla numer poczty głosowej przez definicje następującego kontekstu:

<*1:100>S0


Dzięki powyższemu zapisowi wybierając z klawiatury telefonu sekwencję *1 połączymy się automatycznie z pocztą głosową.

Teraz zajmiemy się zdefiniowaniem takiego kontekstu aby móc wykonywać połączenia lokalne, ale bez konieczności wpisywania za każdym razem prefiksu lokalnego np. 061:

<:061>[1-9]xxxxxxS0


Tak zdefiniowany kontekst umożliwi nam dzwonienie na numery lokalne bez konieczności wpisywania prefiksu lokalnego przed każdym wybieranym numerem. Reasumując wybierając z klawiatury telefonu 8480001 zadzwonimy na 0618480001.

Teraz zastanowimy się nad połączeniami międzymiastowymi oraz komórkowymi. Aby bezproblemowo móc dzwonić do wszystkich stref numeracyjnych jak również do wszystkich sieci komórkowych, powinniśmy stworzyć następujący kontekst:

0[1-9]xxxxxxxxS0


Tak zdefiniowany kontekst umożliwi nam wybieranie numerów zaczynających się od 0 następnie wymagane jest cyfra z przedziału od 1 do 9 i kolejno osiem cyfr numeru.

Na koniec zdefiniujemy sobie kontekst dla połączeń międzynarodowych. Ponieważ prefiksów międzynarodowych jest dość dużo i mają one różną długość dlatego najbardziej uniwersalnym kontekstem będzie następująca kombinacja:

00[1-9]x.


Tak zdefiniowany kontekst z pewnością umożliwi nam telefonowanie do wszystkich krajów na świecie.

Teraz należy poskładać wszystkie stworzone przez nas konteksty w jeden oraz wpisać go w odpowiednie pole w panelu konfiguracyjnym urządzenia. Nasz Dial Plan będzie miał następującą postać:

(2xxxxS0|1xxS0|<*1:100>S0|<:061>[1-9]xxxxxxS0|0[1-9]xxxxxxxxS0|00[1-9]x.)

To oczywiście nie są wszystkie możliwości Dial Planu. Poniżej postaram się pokrótce omówić pozostałe z nich. Skrócone wybieranie Dial Plan umożliwia również budowanie skróconego wybierania dla numerów:

<*2:0616549501>S0


Powyższy kontekst oznacza iż po wybraniu z klawiatury *2 tak naprawdę zadzwonimy pod numer 0616549501.

Możemy również poprzez Dial Plan dokonać blokady określonego numeru lub kierunku:

0[347]0x.!


Powyższy kontekst zablokuje nam możliwość wykonywania połączeń na numery 030... 040... 070...

Za pomocą Dial Planu możemy również wskazać jakie numery mają być wykonywane poprzez port linie PSTN, a jakie za pośrednictwem telefonii VoIP:

99[6-8]S0<:@gw0>

 

Powyższy kontekst przekierowuje nam połączenia alarmowe poprzez linie PSTN. 
 
Realizacja MOROKO