Szukaj w serwisie...
MAVERICK Telewizja HD Maverick   Internet Maverick   Telefon Stacjonarny w sieci Maverick   Sieć Maverick, zapraszamy!   
Kody konfiguracyjne PAP2 ?
... / Pomoc
 
Akcja Kod klawiatury Konfiguracja Wiadomość systemowa
Wejście do Menu **** Brak Brak. System poinformuje o wejściu do Menu oraz możliwości wyboru kolejnych opcji potwierdzonych krzyżykiem „#” bądź odłóż słuchawkę by opuścić Menu. Linksys configuration Menu. Please enter option followed by the pound key or hang-up to exit.”
Stan DHCP 100# Brak IVR poinformuje o tym czy DHCP jest włączone (enabled) bądź wyłączone (disabled).
Włącz/Wyłącz DHCP 101# Wprowadź 1# by włączyć, wprowadź 0# by wyłączyć, aby zapisać zmiany naciśnij 1.  
Sprawdź adres IP urządzenia 110# Brak IVR zgłosi adres IP urządzenia.
Ustaw IP statyczne 111# Wprowadź adres IP korzystając z klawiatury telefonu. Aby wprowadzić kropkę skorzystaj z gwiazdki (*). Zatwierdź (#). Po wprowadzeniu naciśnij 1 by zapisać zmiany. DHCP musi być wyłączone, w przeciwnym wypadku usłyszysz „Invalid option” (niepoprawny wybór).
Sprawdź maskę sieci 120# Brak IVR zgłosi bieżącą maskę sieciową urządzenia PAP2.
Ustaw maskę sieci 121# Wprowadź wartość korzystając z klawiatury telefonu. Aby wprowadzić kropkę skorzystaj z gwiazdki (*). Zatwierdź (#). Po wprowadzeniu naciśnij 1 by zapisać zmiany. DHCP musi być wyłączone, w przeciwnym wypadku usłyszysz „Invalid option” (niepoprawny wybór).
Sprawdź domyślną bramę statycznego IP 130# Brak IVR zgłosi bieżącą domyślną bramę urządzenia PAP2
Ustaw domyślną bramę statycznego IP
131# Wprowadź adres IP korzystając z klawiatury telefonu. Aby wprowadzić kropkę skorzystaj z gwiazdki (*). Zatwierdź (#). Po wprowadzeniu naciśnij 1 by zapisać zmiany. DHCP musi być wyłączone, w przeciwnym wypadku usłyszysz „Invalid option” (niepoprawny wybór).
Sprawdzenie numeru MAC 140# Brak  
Sprawdzenie wersji oprogramowania 150# Brak  
Reboot 732668# Brak Odłóż słuchawkę i poczekaj na reboot urządzenia
Przywrócenie konfiguracji fabrycznej 73738# Brak Odłóż słuchawkę i poczekaj na załadowanie fabrycznych ustawień przez urządzenie
 
Realizacja MOROKO